12.09.2016 Ogólne zebranie z rodzicami

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie z rodzicami

12   września  2016  odbyło  się  ogólne  spotkanie  z  rodzicami . W  trakcie  zebrania  dyrektor  przedstawił  najważniejsze  informacje  dotyczące  nowego  roku  szkolnego. Nauczyciele podczas  zebrań  w  klasach  omówili programy , zasady  oceniania . Przeprowadzono  wybory  rad  rodziców  poszczególnych  klas  oraz  dokonano  wyboru  rady  rodziców  szkoły .