BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY

27 Listopad 2019
Kategoria Konkursy
27 listopada 2019, Komentarze Możliwość komentowania BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY została wyłączona

BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY 2019

Organizator:

Poddębicki Dom Kultury i Spotu.

 

Regulamin 

Uczestnicy:

Dzieci klas 0 działających przy Szkołach Podstawowych, uczniowie Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Poddębice.

 Cel:

 • tworzenie kompozycji plastycznych związanych z polskimi obrzędami,
 • nawiązanie do polskich i chrześcijańskich tradycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
 • kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie,
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieżowej,
 • stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej
  w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami. 

Tematyka:

Samodzielne opracowanie kartki bożonarodzeniowej oddającej atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia.

 Wymogi dotyczące prac:

 • uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie tylko jednąprace
 • prace zbiorowe nie będą oceniane,
 • kartki należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp.),
 • ocenie nie będą podlegać prace wykonane w technice komputerowej i wykonane przez naklejenie plasteliny, kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.
 • format prac: kartka składana o wymiarach 15x11cm (wielkość kopertowa),
 • każda praca, bez względu na sposób dostarczenia, powinna zostać opisana według wzoru: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) szkoła, d) telefon kontaktowy.

Kryteria oceniania prac:

 • zgodność pracy z tematem,
 • pomysłowość, oryginalność,
 • estetyka wykonania i wkład pracy,
 • różnorodność wykorzystanych materiałów,
 • ogólny wyraz artystyczny pracy.

 Terminy:

 • prace należy przesłać do9 grudnia 2019 na adres Poddębickiego Domu Kultury
  i Sportu; ul. Mickiewicz 9/11; 99-200 Poddębice; tel.517 667 947
 • wręczenie nagród dla laureatów nastąpi podczas podsumowania – o konkretnym terminie laureaci zostaną poinformowani poprzez szkoły.

Postanowienia końcowe:

 • termin zgłaszania prac jest ostateczny,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania i reprodukowania (z podaniem danych osobowych autora) bez wypłacania honorariów autorskich,*
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawa interpretacji niniejszego regulaminu,
 • zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

*ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.081997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.

Komentarze zablokowane.