27 listopad 2019
27 listopada 2019, Komentarze Możliwość komentowania HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO została wyłączona

 

HARMONOGRAM  ROKU  SZKOLNEGO  2020 / 2021

 01.09.2020             Początek roku szkolnego

21-31.12.2020        Zimowa przerwa świąteczna

01-14.02.2021        Ferie zimowe

01-06.04.2021        Wiosenna przerwa świąteczna

25-27.05.2021        Egzamin ósmoklasisty

25.06.2021              Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 22 grudnia 2020 r.
  • 24,28 maja 2021
  • 01 czerwca 2021

Rekolekcje Wielkopostne organizowane są według odrębnych przepisów. Termin zostanie podany w późniejszym terminie

 Terminy przekazania informacji o ocenach proponowanych:
• 13.12.2020 r. – oceny proponowane na półrocze
• 05.06.2021 r. – oceny proponowane na koniec roku szkolnego

 

Terminy przekazania informacji o ocenach niedostatecznych (dotyczy uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny ndst)
• 11.12.2020 r. – półrocze
• 18.05.2021 r. – na koniec roku szkolnego

Zakończenie procedury wystawienia ocen – 18.06.2020r.

 

Rady  klasyfikacyjne :

11.01.2021

18.06.2021

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

17.09.2019 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas
03.11.2020 r. – konsultacje z rodzicami uczniów
15.12.2020 r. – konsultacje z rodzicami uczniów– informacje o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
28./29.01.2021 r. – zebrania z rodzicami uczniów po I półroczu. Podsumowanie wyników nauczania i zachowania
23.03.2021 r. – konsultacje z rodzicami uczniów
18.05.2021 r. – zebrania z rodzicami uczniów– uczniowie zagrożeni otrzymaniem oceny ndst, informacje o postępach uczniów, przewidywane oceny końcoworoczne

 

Komentarze zablokowane.