27 Listopad 2019
27 listopada 2019, Komentarze Możliwość komentowania HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO została wyłączona

HARMONOGRAM  ROKU  SZKOLNEGO

 

02.09.2019             Początek roku szkolnego

21-31.12.2019        Zimowa przerwa świąteczna

13-26.01.2020        Ferie zimowe

09-14.04.2020        Wiosenna przerwa świąteczna

21-23.04.2020        Egzamin ósmoklasisty

26.06.2020             Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych\
• 20 grudnia 2019 r.

  • 2 stycznia 2020
    • 3 stycznia 2020 r.
    •  1 czerwca 2020 r.
    • 12 czerwca 2020 r.

Rekolekcje Wielkopostne organizowane są według odrębnych przepisów. Termin zostanie podany w późniejszym terminie

 

Terminy przekazania informacji o ocenach proponowanych:
• 13.12.2019 r. – oceny proponowane na półrocze
• 25.05.2020 r. – oceny proponowane na koniec roku szkolnego

 

Terminy przekazania informacji o ocenach niedostatecznych (dotyczy uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny ndst)
• 10.12.2019 r. – półrocze
• 18.05.2020 r. – na koniec roku szkolnego

Zakończenie procedury wystawienia ocen – 18.06.2020r.

 

Rady  klasyfikacyjne :

09.01.2020

16.06.2020

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

17.09.2019 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas
05.11.2019 r. – konsultacje z rodzicami uczniów
10.12.2019 r. – konsultacje z rodzicami uczniów– informacje o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
09.01.2020 r. – zebrania z rodzicami uczniów po I półroczu. Podsumowanie wyników nauczania i zachowania
10.03.2020 r. – konsultacje z rodzicami uczniów
19.05.2020 r. – zebrania z rodzicami uczniów– uczniowie zagrożeni otrzymaniem oceny ndst, informacje o postępach uczniów, przewidywane oceny końcoworoczne

Komentarze zablokowane.