KONKURS FIZYCZNY DLA KLAS II SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

19 Luty 2020
Kategoria Konkursy
19 lutego 2020, Komentarze Możliwość komentowania KONKURS FIZYCZNY DLA KLAS II SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH została wyłączona

XI REJONOWY

KONKURS FIZYCZNY DLA KLAS II  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

ORAZ KLAS VIII  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

REGULAMIN

 1. Konkurs fizyczny organizuje Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Gmina Zduńska Wola

Oraz I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli i  Zespół Szkoły Podstawowej

i Przedszkola w Czechach. Honorowy patronat objął  Prorektor ds. Studenckich Politechniki

Łódzkiej  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ,  natomiast patronat merytoryczny

Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej.

II. Celem konkursu jest:
a) rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowanie fizyką,
b) rozwijanie uzdolnień uczniów,
c) przygotowanie do udziału w olimpiadzie fizycznej, do wojewódzkiego konkursu    

przedmiotowego z fizyki,  do nauki w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach wyższych.

III. Konkurs będzie przeprowadzony na dwóch poziomach:
a – dla uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zduńskowolskiego,

sieradzkiego, łaskiego pabianickiego, wieluńskiego i poddębickiego,                                           

b– dla uczniów  klas VIII szkół podstawowych  z terenu powiatu

zduńskowolskiego, sieradzkiego, łaskiego i poddębickiego, pabianickiego i wieluńskiego
c – dopuszcza się udział uczniów klas pierwszych (szkoły ponadpodstawowe) oraz uczniów  

          klas VII.

 1. Zakres materiału obejmuje następujące działy:

klasy VIII szkoły podstawowej

 • kinematyka i dynamika punktu materialnego
 • hydrostatyka, praca, moc, energia
 • elementy termodynamiki
 • elektrostatyka
 • prąd stały

poziom ponadpodstawowy

 • kinematyka, dynamika ruchu postępowego i obrotowego
 • pole grawitacyjne, prawa Keplera, ruch ciał w polu grawitacyjnym
 • praca, moc, energia, zasada zachowania energii
 • termodynamika

 

 1. Przebieg konkursu:

1.Zgłoszenie szkoły do konkursu należy dokonać do 20.02.2020 r. na adres mielczarek0@op.pl

2.Pierwszym etapem konkursu są eliminacje szkolne. Dnia 18.03.2020 roku należy przeprowadzić test, który szkoły otrzymają i zgłosić do finału wszystkich uczniów, którzy uzyskali minimum  60% punktów,  lub pięciu najlepszych w szkole.
Zgłoszenia uczniów do etapu finałowego należy przesłać do dnia 24.03.2020 roku na adres mielczarek0@op.pl

 3.Etap finałowy przeprowadza Powiatowa Komisja Konkursowa, powołana przez Starostę Zduńskowolskiego. Termin: 28.04.2020 roku, godz. 9.00; miejsce: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach,  Czechy 142;  98-240 Zduńska Wola.

  Uczniowie będą rozwiązywać test wyboru oraz zadania otwarte

4..Zadania konkursowe opracowali członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki  Ziemi Łódzkiej

 1. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uznania. Laureaci konkursu oraz wyróżnieni finaliści (bez ograniczenia ilości wyróżnień) otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
 2. Podczas podsumowaniu konkursu, nastąpi uroczyste rozdanie nagród z udziałem władz samorządowych, wspierających konkurs oraz sponsorów. O terminie i miejscu podsumowania  szkoły zostaną poinformowane w terminie późniejszym (wstępnie 07.05.2020) .

 

Informacje o konkursie znajdują się również na stronach szkół organizatorów: pierwszelozdwola.ksiezyc.pl   czechy.superszkolna.pl

 

W przypadku wątpliwości i pytań można kontaktować się z:

 

Tomaszem Mielczarkiem ( 608337908 

Bogumiłą Kwiecień  ( 534588467.

Komentarze zablokowane.