OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY ,,COŚ DLA KLIMATU”

19 Luty 2020
Kategoria Konkursy
19 lutego 2020, Komentarze Możliwość komentowania OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY ,,COŚ DLA KLIMATU” została wyłączona

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

,,COŚ DLA KLIMATU”

pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci  i młodzież ze wszystkich typów szkół podstawowych

w tym ze szkół i ośrodków specjalnych.

 

ORGANIZATOR:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu;

WSPÓŁORGANIZATORZY:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo „Uśmiech Dziecka”;
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej    „JESTEM”

 MIEJSCE:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

  1. Konrada Mańki
  2. Pawła Stalmacha 90

42-700 Lubliniec

kontakt – +48 34 356 32 41

CELE KONKURSU:

Ÿ rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, 

  wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;

Ÿ rozwijanie wyobraźni ekologicznej i plastycznej poprzez

  twórczą interpretację tematu;

  

TEMAT:

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego, wcześniejsze nasze spotkania to

COŚ NIEBIESKIEGO, COŚ ZIELONEGO, COŚ MOJEGO.

COŚ DLA KLIMATU to tytuł tegorocznej edycji, ze względu na kryzys klimatyczny i chęć zwrócenia szczególnej uwagi dzieci i młodzieży na zagrożone losy naszej planety chcemy, aby nasz konkurs dotyczył tych właśnie problemów.

W swoich pracach plastycznych pokażmy zagrożenia i szkody które czyni człowiek, ale też piękno ginącej przyrody, piękno zagrożonych, ginących gatunków roślin i zwierząt.

Jesteśmy cząstką przyrody, a ochrona przyrody jest naszą koniecznością,

ZAANGAŻUJ SIĘ !!!

KATEGORIE WIEKOWE:

I grupa – Przedszkola

II grupa – I –IV szk. podstawowa

III grupa – V –VIII szk. podstawowa

IV grupa – uczniowie ze szkół specjalnych i klas integracyjnych        z niepełnosprawnością (szkoła podstawowa )

 

KRYTERIA OCENY PRAC :
Ÿ zgodność z regulaminem

Ÿ samodzielne i oryginalne ujęcie tematu
Ÿ estetyka wykonania

 

Załączniki:

KARTA ZGŁOSZENIA

Oświadczenie

Klauzula informacyjna dot. RODO

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie minimum A3,

każda placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac.

TECHNIKA:

Dowolna technika płaska – pastele, kredki, farby, collage, grafika,

(z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich).

 

ORGANIZACJA KONKURSU:

Termin nadsyłania prac do 20 marca 2020r., ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu przewidziane jest na  02.04.2020r.

Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury,

wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej SOSW

w LUBLIŃCU w zakładkach aktualności;

Laureaci konkursu o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.

Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych        i wyróżnionych prac  cenne nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, prace nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu oraz do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych; zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Termin nadsyłania prac do 20 marca 2020r. na adres:

SOSW im. K. Mańki w Lublińcu

  1. P. Stalmacha 90

42 – 700 Lubliniec

Komentarze zablokowane.