Regulamin konkursu „ZAWODOWIEC 2020”

19 Luty 2020
Kategoria Konkursy
19 lutego 2020, Komentarze Możliwość komentowania Regulamin konkursu „ZAWODOWIEC 2020” została wyłączona

ZESPÓŁ SZKÓŁ EDUKACJI TECHNICZNEJ

 1. Marszałka Józefa Piłsudskiego 91-212 Łódź, ul. Warecka 41

 

CEL KONKURSU

 

Celem konkursu jest propagowanie szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży klas VII i VIII szkoły podstawowej. Przedstawienie marzeń zawodowych młodych ludzi.

Regulamin konkursu „ZAWODOWIEC 2020”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorzy konkursu:

 

 • Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,

 

 1. Uczestnicy konkursu:
 • Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych województwa łódzkiego

 

 1. Patronat honorowy
 • Wojewoda Łódzki,
 • Marszałek Województwa Łódzkiego,
 • Prezydent Miasta Łodzi
 • Łódzki Kurator Oświaty.
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi
 1. Patronat medialny
 • Telewizja Łódź
 1. Sponsorzy
 • Firma GALMET Głubczyce
 • Firma Schindler Polska
 • Drogeria Rossmann Łódź

 

 1. Sekretariat organizatorów konkursu:

 

Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 1. Warecka 41

91-212 Łódź

tel.:  42 652-18-60, 0-42 652-99-16

fax:  42 652-18-60

 

e- mail konkursowy: konkurszawodowiec@wp.pl


 • 2. Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
 • 4 Terminarz konkursu
 1. Czas trwania konkursu: 17.02.2020 – 22.05.2020
 2. Przesłanie do szkół podstawowych Regulaminu konkursu: 17.02.2020
 3. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych wraz z Kartami Zgłoszeń (zał. nr 1) :

24.04.2020

 1. Rozstrzygnięcie konkursu: 05.2020

 

 • 4 Zasady Konkursu
  1. Konkurs jest jednostopniowy.

 

 1. Komisje konkursowe będą oceniały prace uczestników w następujących kategoriach:

Plakat,

Fotografia,

Opowiadanie, esej, Prezentacja multimedialna.

 1. Tematem pracy jest „Mój wymarzony zawód”.

 

 1. Praca konkursowa w kategorii plakat może być wykonana dowolną techniką, w formacie większym niż A4.

 

 1. W kategorii fotografia uczestnik konkursu wykonuje trzy zdjęcia dowolną technika, w formacie minimum 10×20 cm.

 

 1. Opowiadanie, esej powinien być napisany w wersji elektronicznej (pakiet Office), czcionką 12, o liczbie stron od 4 do 10.

 

 1. Prezentację multimedialną uczestnik konkursu wykonuje w ogólnodostępnym programie multimedialnym, o liczbie slajdów nieprzekraczającej 30.

 

 1. Uczestnik konkursu przygotowuje pracę w jednej lub więcej kategoriach. Z danej kategorii uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.

 

 1. Praca konkursowa może być wykonana indywidualnie lub w zespole dwuosobowym.

 

 1. Każda praca konkursowa musi opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem autora, adresem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela, który jest opiekunem autora pracy konkursowej.

 

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami regulaminu, ich zaakceptowaniem oraz zgodą na upublicznienie w mediach prac uczestnika, jego imienia i nazwiska, imienia i nazwiska opiekuna, adresu szkoły oraz obrazów zawierających wizerunek uczestnika, zarejestrowanych podczas konkursu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych na drukach RODO (załącznik 2 i 3) będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie

 

Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie konkursu proszę kierować do koordynatora przedsięwzięcia telefonicznie lub na adres email (Włodzimierz Drewnowski tel. 600528554, w.drewnowski@zsp20.elodz.edu.pl)

 

 • Zasady nadsyłania prac

 

 1. Uczestnicy konkursu przesyłają prace wraz z Kartą Zgłoszenia oraz wypełnionym drukiem RODO (zał. 2 i 3) do 24 kwietnia 2020 r.

 

 1. Prace mogą być przesłane drogą pocztową (plakaty, zdjęcia), pocztą elektroniczną (opowiadanie, esej, prezentacja multimedialna) lub dostarczone bezpośrednio do sekretariatu Szkoły.

 

 

 • Zasady wyłaniania zwycięzców
 1. Do oceny prac uczestników konkursu zostaną powołane cztery Komisje konkursowe.

 

 1. W skład Komisji wchodzi przewodniczący i dwóch członków, wybranych spośród nauczycieli ZSET.

 

 1. W ocenie prac będą brane pod uwagę:

 

 • Pomysłowość

 

 • Oryginalność oraz sposób jego przedstawienia i ujęcia

 

 • Ogólne wrażenie estetyczne i artystyczne
 • Walory edukacyjne
 1. Decyzję poszczególnych Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 • 7 Nagrody

 

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na uroczystym rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 22.05.2020 o godz. 12.00 w Zespole Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

 

 

 • 8 Zakończenie Konkursu Zawodowiec 2020

 

Uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 22.05.2020 o godz. 12.00 Zespole Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

 

 • 9 Uwagi końcowe

 

 1. Prace nadesłane na konkurs uczestnik może odebrać bezpośrednio po uroczystym zakończeniu konkursu od Organizatora.

 

 1. Nieodebrane przez   uczestników   prace   konkursowe   przechodzą   na   własność

Organizatora

 

 1. Nieodebrane podczas uroczystej gali nagrody dla laureatów konkursu przechodzą na własność Organizatora

 

 1. Koordynatorem konkursu jest Włodzimierz Drewnowski (tel. 600528554, drewnowski@zsp20.elodz.edu.pl)

Komentarze zablokowane.