OGÓLNOPOLSKI KONKURS „FASHION DEBIUT” Łódź 2020

26 Luty 2020
Kategoria Konkursy
26 lutego 2020, Komentarze Możliwość komentowania OGÓLNOPOLSKI KONKURS „FASHION DEBIUT” Łódź 2020 została wyłączona

 

REGULAMIN KONKURSU    „FASHION DEBIUT”    Łódź 2020

 

 1. ORGANIZATOR :

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 39,
91-818 Łódź

tel. 42 655 06 00, e-mail: kontakt@czp1.elodz.edu.pl

Koordynator:  Karolina Gorąca   (sekretariat CZP1)         

 

 1. CELE KONKURSU:
 2. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży
 3. Rozbudzenie dziecięcej aktywności artystycznej
 4. Poszukiwanie nowych form pracy artystycznej poprzez projektowanie mody

 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE

W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne, uczniowie
od IV do VIII klasy szkół  podstawowych. Uczestnicy przyjeżdżają pod opieką nauczycieli lub rodziców/opiekunów. Podczas przygotowań i prezentacji za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają nauczyciele, rodzice/opiekunowie.

Za rzeczy pozostawione bądź zagubione przez uczestników Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi oraz Centrum Promocji Mody nie ponoszą odpowiedzialności.

Uczniowie sklasyfikowani są w dwóch kategoriach: I kategoria – uczniowie szkół podstawowych  klas IV – VI; II kategoria – uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych.

Każdy uczestnik przygotowuje jeden oryginalny, autorski strój związany
z tematem przewodnim konkursu. Prezentowany on jest przez projektantkę/projektanta osobiście lub przez modelkę/modela.

W zgłoszeniu należy zaznaczyć czy autor sam będzie prezentował strój
w czasie pokazu czy prezentuje go modelka /model. 

          Podkład muzyczny w czasie prezentacji będzie jednolity, zapewniony przez organizatora.

 Dwa lata temu rozpoczęliśmy nowy cykl tematyczny dla uczestników projektu
,,Fashion Debiut”. Poprzednie edycje pokazały niezwykłą pomysłowość projektantek
i projektantów, a to zrodziło ideę,  aby kontynuować program i zaproponować tematykę
z zakresu historii sztuki początków XX wieku. Tematem przewodnim konkursu
,,Fashion Debiut” w 2020 r. będzie DADAIZM. Temat powinien się zawierać w strukturze materiału, barwach, dynamice kroju, pomyśle prezentacji. Użycie urządzeń i dodatkowych elementów, tj. materiałów, przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników jest niedozwolone. W wypadku niezastosowania się do w/w punktu regulaminu, praca zostanie wyłączona z konkursu, a prezentacja przerwana (mowa tu o materiałach łatwopalnych, cieczach i substancjach sypkich).

 

 KRYTERIA OCENY i NAGRODY

Jury, po dokonaniu oceny zaprojektowanego stroju, pomysłowości i oryginalności jego wykonania oraz sposobu  prezentacji może przyznać:

 1. Nagrodę Grand Prix dla projektantki/projektanta.
 2. Dwie główne nagrody rzeczowe dla projektantów w dwóch kategoriach:
 • Dla klas IV – VI szkół podstawowych
 • Dla klas VII – VIII szkół podstawowych

(w przypadku zgłoszenia się w każdej kategorii min. 10 uczestników;
jeśli uczestników będzie mniej, wtedy jury przyznaje jedną nagrodę główną w kategorii ogólnej).

 1. Cztery nagrody dla projektantów – finalistów; po dwie w każdej kategorii.
 2. Wszyscy nagrodzeni projektanci otrzymają również statuetki i dyplomy.
 3. Modelki i modele prezentujące nagrodzone projekty, którzy nie są ich autorami, otrzymają upominki.
 4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE

Uczestnik może zaprezentować się w dwóch przejściach po wybiegu przez
ok. 1 minutę, z towarzyszeniem muzyki (podkład muzyczny zapewnia organizator). Laureaci występują w krótkim finałowym wspólnym pokazie na zakończenie konkursu, prosimy o nieprzebieranie się w ubrania własne aż do ogłoszenia wyników.

 

 1. ZGŁOSZENIA

Kartę uczestnictwa (w załączeniu) należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym terminie
do  10 marca 2020r., osobiście, pocztą lub elektronicznie na adres:

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi ul. Zawiszy Czarnego 39,
91-818, tel. 42 655 06 00, e-mail: kontakt@czp1.elodz.edu.pl

 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania konkursu, w przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników w obu kategoriach będzie mniejsza niż 10 osób.

 

Konkurs odbędzie się dnia 20.03.2020 r. (piątek) o godzinie 10.00.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestników w dniu konkursu,
(w holu przy szatni), w godz. 8.00 – 9.15.

 

Miejscem konkursu jest Centrum Promocji Mody w Łodzi,
ul. Wojska Polskiego 121  (kompleks budynków Akademii Sztuk Pięknych)

 

Zakończenie konkursu przewidywane jest ok. godz. 14.00

Wszelkie informacje na stronie www.domkultury.com.pl w zakładce „Konkursy”

Komentarze zablokowane.