Regulamin konkursu „ Dzikie budule” na najciekawszy domek dla owadów

4 maj 2022
Kategoria Aktualności, Konkursy
4 maja 2022, Komentarze Możliwość komentowania Regulamin konkursu „ Dzikie budule” na najciekawszy domek dla owadów została wyłączona

 

Regulamin konkursu 
„ Dzikie budule”
na najciekawszy domek dla owadów

http://www.wzp-lodz.com.pl/…/039c0116…/regulanin1.pdf 

1. PRZEPISY OGÓLNE
1.1.Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi.
1.2.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
1.3.Celem konkursu jest:
 Propagowanie bioróżnorodności poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej.
 Rozwijanie zamiłowania do przyrody.
 Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu entomologii.
 Popularyzacja ochrony wymierających dziko żyjących owadów, zwłaszcza
zapylających.
 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez wykorzystanie
różnorodnych naturalnych materiałów przyrodniczych (patyki, szyszki, trzcina) do
budowy domków dla owadów.
1.4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.
Uczniowie rywalizują w dwóch kategoriach:
 1 kategoria: klasy I-III
 2 kategoria: klasy IV-VI

2. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
2.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie domku/hotelu dla owadów dziko żyjących,
w którym będą mogły znaleźć bezpieczne miejsce do rozrodu.
2.2 Domki należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych
(przyrodniczych) jak np.: trzcina, siano, pałki wodne, suche kwiatostany
przekwitniętych kwiatów, szyszki, patyki, kora, mech, glina, nawiercone wiertarką
polana (wykonaj otwory o różnych rozmiarach), gruba tektura, koszyczek typu
kobiałka. Można również wykorzystać surowce wtórne (papierowe, plastikowe)
pochodzące np. z opakowań. Domki mogą mieć różnorodne kształty.
2.3.Ocenie będą podlegały:
 Prawidłowość wykonania zgodnie z zasadami budowania domków dla owadów,
 pomysłowość i oryginalność,
 estetyka wykonania.
2.4 Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie wykonanego przez siebie domku
do siedziby Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi przy ul. Narutowicza 59.
2.5. Do każdego zgłoszenia należy dostarczyć następujące informacje:
 Imię i nazwisko ucznia,
 Szkoła,
 Klasa,
 Imię, nazwisko rodzica/opiekuna i tel. Kontaktowy
2.6. Wraz z pracą należy dostarczyć podpisaną klauzulę (w załączniku): “Wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka……………………….. ………przez
Organizatora konkursu „Dzikie Budule” w celach wynikających z regulaminu tego
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez dostarczenie
budowli na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa
majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr
80, poz. 904 z późn. zmianami).
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
3. TERMINARZ
3.1.Termin dostarczenia domku do 31 maja 2022r.
3.2.Organizator powoła Komisję Konkursową (Jury).
3.4 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem
szkół. do dnia 12 czerwca roku 2022.

3.5.Wyniki Konkursu zostaną podane także na stronie http://www.wzp-lodz.com.pl/ oraz
na https://www.facebook.com/wzplodz/, gdzie zamieścimy także zdjęcia nagrodzonych
domków.
3.6. O terminie uroczystego rozdania nagród, poinformujemy po ogłoszeniu wyników
Konkursu.
4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
4.1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i zestaw nasion roślin
miododajnych. Nagrodzone zostaną 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej (nagrody
rzeczowe, nasiona roślin miododajnych i dyplomy). Przewidziane są również wyróżnienia.
5. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYKORZYSTANYCH
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania fotografii prac na stronach
http://www.wzp-lodz.com.pl/, https://www.facebook.com/wzplodz/ i w materiałach
publikowanych przez WZP dotyczących popularyzowania idei kwietnych ogrodów
sprzyjających dzikim zapylaczom, a także do wielokrotnej ekspozycji fotografii prac
konkursowych.
5.2. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na
podstawie oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych uczniów biorących udział w
konkursie.

Komentarze zablokowane.