KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
REGULAMIN
1. Konkurs organizowany jest przez Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka

2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, zerówek oraz szkół podstawowych.

3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – przedszkole i zerówka;

II kategoria – Klasy I-III;

III kategoria – Klasy IV – VI.

4. Cel konkursu:

– Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej;

– Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą.

5. Zakres prac:

– praca indywidualna;

– kompozycja płaska;

– technika dowolna;

– praca wykonana na sztywnej kartce / brystolu; – format kartki A5 (148 x 210 mm) lub DL (99 x 210 mm); – praca powinna być wykonana samodzielnie;

– podpis autora pracy na odwrocie kartki przesyłanej do konkursu powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek, kategoria, nazwa i adres szkoły.

6. Tematyka:

– Zwyczaje i tradycje wielkanocne;

– Motywy tradycyjne lub współczesne.

7. Prace należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka, 99-100 Łęczyca, Pl. T. Kościuszki 11 pok. 12

8. Zgłoszenia szkół należy dokonać mailowo na adres: biuro@blaszczyk.senat.pl do 13 marca 2019 r. wraz z danymi kontaktowymi opiekuna uczestników z danej szkoły.

9. Termin dostarczenia prac najpóźniej do 25 marca 2019 r.

10. Komisja konkursowa dokona oceny prac pod względem: zgodności z punktem 5 regulaminu, tj. zakresu pracy, samodzielności, staranności wykonania, pomysłowości, estetyki oraz walorów artystycznych.

11. Grafiki kartek wyróżnionych przez komisję konkursową zostaną wykorzystane do celów publikacji wraz z życzeniami świątecznymi od Senatora RP Przemysława Błaszczyka.

12. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody dla pierwszych trzech miejsc.

13. Załącznikiem do regulaminu jest: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgoda na wykorzystanie pracy plastycznej do celów publikacji.

14. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkoły.

15. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział.

16. Nagrody zwycięzcom organizator wręczy na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu terminu (przełom maja/czerwca 2019 r.).
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie