"Owoce w szkole"

W  roku  szkolnym  2014/2015  uczniowie  klas I – III  biorący  udział    w  programie “Owoce  w  szkole”  otrzymują  owoce , warzywa ,

soki owocowe i warzywne  dostarczane  przez  firmę  “Bracia Ledzion ”  z  Łodzi.

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 9 ust. 3 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1158) publikuje informację o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Na podstawie § 9 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Rynku Rolnego informuje, żełączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 wynosi 22.

 

Zgodnie z pkt 7 Sposobu udostępniania owoców i warzyw stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 dzieciom udostępnia się co najmniej 2 porcje, ale nie więcej niż 3 porcje owocowo-warzywne.