Plan lekcji

 

PLAN   LEKCJI  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  BAŁDRZYCHOWIE  2015 / 2016

 

 

KLASA   I

KLASA  II

KLASA  III

KLASA  IV

KLASA  V

KLASA  VI

Poniedziałek

1. edukacja  wczesnoszkolna

2. edukacja  wczesnoszkolna

3. edukacja  wczesnoszkolna

4. edukacja  wczesnoszkolna

5. zajęia dodatkowe

1. język angielski

2. religia / etyka

3. edukacja  wczesnoszkolna

4. edukacja  wczesnoszkolna

5. edukacja wczesnoszkolna

6. —————————–

1. edukacja wczesnoszkolna

2. edukacja wczesnoszkolna

3. edukacja wczesnoszkolna

4. edukacja wczesnoszkolna

5. edukacja wczesnoszkolna

6. ————————–

1  przyroda

2. matematyka

3. język  angielski

4. wychowanie fizyczne

5. język polski

6. ——————————

1. matematyka

2. jęzzyk angielski

3. religia / etyka

4. godz. dop dysp. Wych.

5. wychowanie fizyczne

6. język polski

1. plastyka

2. muzyka

3. matematyka

4. język polski

5. język angielski

6. wychowanie fizyczne

Wtorek

1. edukacja  wczesnoszkolna

2. edukacja  wczesnoszkolna

3. edukacja  wczesnoszkolna

4. edukacja wczesnoszkolna

5. religia

6.——————————–

1. edukacja  wczesnoszkolna

2. edukacja  wczesnoszkolna

3. edukacja  wczesnoszkolna

4. edukacja  wczesnoszkolna

5. zajęcia  komputerowe

6. ………………………….. auczzanie  zintegrowane

1. religia

2. edukacja wczesnoszkolna

3. edukacja wczesnoszkolna

4. edukacja wczesnoszkolna

5. edukacja wczesnoszkolna

6. …………………………

1. język angielski

2. religia

3. zajecia komputerowe

4. matematyka

5. język polski

6. wychowanie fizyczne

7. zajecia pozalekcyjne

1. język  polski

2. język angielski

3. matematyka

4. zajęcia komputerowe

5. wychowane  fizyczne

6. wych. do życia w rodzinie

7. zajecia  pozalekcyjne

1. przyroda

2. język  polski

3. język polski

4. wychowanie fizyczne

5. matematyka

6. zajęcia komputerowe

7.  zajęcia pozalekcyjne

Środa

1. edukacja  wczesnoszkolna

2. edukacja  wczesnoszkolna

3. edukacja  wczesnoszkolna

4. edukacja  wczesnoszkolna

5. zajecia wyrównawcze / świe

6. ………………………..

1. edukacja  wczesnoszkolna

2. edukacja  wczesnoszkolna

3. edukacja  wczesnoszkolna

4. edukacja wczesnoszkolna

5. edukacja wczesnoszkolna

6. …………………………..

1. edukacja wczesnoszkolna

2. edukacja  wczesnoszkolna

3. edukacja wczesnoszkolna

4. język angielski

5.  zajecia  świetlicowe

6. …………………………

1. matematyka

2. język polski

3. przyroda

4. godz. do dysp. wychowaw

5. historia

6. zajecia  pozalekcyjne

1. przyroda

2. matematyka

3. język polski

4. zajęcia  techniczne

5. wychowanie  fizyczne

6. zajcia pozalekcyjne

1. język polski

2. przyroda

3. matematyka

4. wychowanie  fizyczne

5. język angielski

6. historia

Czwartek

1. edukacja  wczesnoszkolna

2. edukacja  wczesnoszkolna

3. edukacja  wczesnoszkolna

4. język  angielski

5. zajęcia świetlicowe

6. —————————-

1. edukacja  wczesnoszkolna

2. edukacja  wczesnoszkolna

3. religia / etyka

4. edukacja  wczesnoszkolna

5. zajecia  dodatkowe / świetl

6. —————————-

1. język angielski

2. religia

3. edukacja wczesnoszkolna

4. edukacja wczesnoszkolna

5. edukacja wczesnoszkolna

6. —————————–

1. plastyka.

2. muzyka

3. matematyka

4. język polski

5. język angielski

6. wychowanie fizyczne

7. zajecia pozalekcyjne

1. matematyka

2. historia

3. plastyka

4. muzyka

5. język  polski

6. przyroda

7. zajecia  pozalekcyjne

1. religia

2. matematyka

3. język angielski

4. zajecia techniczne

5. wychowanie  fizyczne

6. język polski

7. zajecia pozalekcyjne

Piątek

1. edukacja  wczesnoszkolna

2. edukacja wczesnoszkolna

3. edukacja  wczesnoszkolna

4. religia

5. język angielski

6. ……………………………

1. edukacja  wczesnoszkolna

2. edukacja  wczesnoszkolna

3. edukacja  wczesnoszkolna

4. język  angielski

5. zajecia świetlicowe

6. …………………………

]

1. edukacja wczesnoszkolna

2. edukacja wczesnoszkolna

3. edukacja  wczesnosszkolna

4. zajecia kom[puterowe

5. zajecia świetlicowe

6. …………………………..

 

1. zajecia  techniczne

2. przyroda

3. religia

4. język polski

5. wychowanie  fizyczne

6. ………………………….

1. przyroda

2. religia / etyka

3. język  polski

4. wychowanie fizyczne

5. matematyka

6. język angielski

1. język polski

2. historia

3. przyroda

4. godz. do dysp. wychowawc

5. religia

6. matematyka