Plan zajęć wychowania fizycznego na sali gimnastycznej

Plan  zajęć wf

 

              Dzień   tygodnia

 

Godzina

lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

 

CZWARTEK

PIĄTEK

 

07:45 – 08:30

 

 

Klasa III

 

Klasa  IV

 

Klasa  0

 

 

 

08:40 – 09:25

 

 

Klasa  II

 

Klasa  II

 

Klasa III

 

Klasa  0

 

Klasa  V

 

09:35 – 10:20

 

 

 

 

 

 

Klasa  I

 

Klasa  II

 

 

 

10:40 – 11:25

 

 

Klasa  VI

                           

Klasa  0

 

 

Klasa VI

 

Klasa  I

 

Klasa  VI

 

11:35 – 12: 20

 

 

Klasa  IV

 

Klasa  V

 

Klasa  V

 

 

 

Klasa  IV

 

12:30 – 13: 15    

   

 

Zajęcia  do  wyboru

Piłka  nożna 

 

     

  

 

Zajęcia  do  wyboru

Piłka nożna  

 

Zajęcia rekreacyjno sportowe klasy I   – III

 

Zajęcia  do  wyboru

R – M – T Aerobic  

 

13: 25 – 14: 10

 

 

 

 

 

 

 

14: 25 – 15 : 10