SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W  BAŁDRZYCHOWIE

 

SZKOLNY ZESTAW    PROGRAMÓW NAUCZANIA

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

L.p

 

 

PRZEDMIOT KLASA AUTOR , TYTUŁ , WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA PRZEZ MEN NUMER W ZESTAWIE
1. Wychowanie przedszkolne 0 Program nauczania w oddziale przedszkolnym „Nasze  przedszkole”  M. Kwaśniewska , W. Żaba – Żabińska 1 – 2018/2019
2. Edukacja  wczesnoszkolna I-III Program  nauczania edukacji wczesnoszkolnej„Gra  w  kolory”   Ewa   Stolaryczk   2 – 2018/2019
3. Język  angielski I Program  nauczania języka angielskiego w   klasach I – III 3 – 2018/2019
4.  

Język  polski

IV-V VII-VIII Nowe  słowa  na start” Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły  podstawowej  Dominika   Derlukiewicz

 

4 – 2018/2019
5. Matematyka IV-V, VII-VIII „Matematyka z kluczem”  Program nauczania matematyki dla drugiego

etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Marcin Braun

5 – 2018/2019
6. Język  angielski IV-V , VII-VIII Program  nauczania języka angielskiego dla II etapu  kształcenia w klasach

IV – VIII szkoły  podstawowej. Krystyna Niedźwiedź

6 – 2018/2019
7. Przyroda IV „Tajemnice przyrody” program nauczania przyrody w klasy IV szkoły  podstawowej – Jolanta Golanko 7 – 2018/2019
8. Historia IV-V , VII-VIII Program nauczania historii w klasach IV – VIII  szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”  autorstwa Tomasza  Maćkowiaka 8 – 2018/2019
9. Plastyka IV-V, VII-VIII Program  nauczania  plastyki w klasach IV – VIII szkoły  podstawowej „Do dzieła” J. Lukas , M. Ipaczyńska , K. Onak 9 – 2018/2019
10. Muzyka IV-V , VII-VIII Program nauczania muzyki w klasach  IV-VIII  szkoły  podstawowej ”Lekcja muzyki” M. Gromek, G. Kilbach  10 – 2018/2019
11. Technika IV-V Program nauczania techniki w klasach IV- VI   szkoły  podstawowej autorstwa Marty Łabęckiej i Lecha Łabeckiego 11 – 2018/2019
12. Informatyka IV-V , VII-VIII Program nauczania informatyki w szkole  podstawowej „Lubię to !”

Michała Kęski

12 – 2018/2019
13 Wychowanie fizyczne IV-V , VII-VIII Program nauczania wychowania fizycznego ośmioletniej szkoły  podstawowej – Krzysztof  Warchoł  13 – 2018/2019
14. Wychowanie do życia w rodzinie IV – V

VII -VIII

  14 – 2018/2019
15. Język  polski VI „Teraz Polski” Program nauczania ogólnego języka polskiego  w klasach IV – VI szkoły podstawowej – Anna  Klimowicz , Krystyna  Brząkalik  15 – 2018/2019
16. Matematyka VI „Matematyka z kluczem” program nauczania w klasach IV – VI . Marcin Braun , Agnieszka Mankowska , Malgorzata Paszynska  16 – 2018/2019
17. Przyroda VI „Tajemnice przyrody”  Program nauczania przyrody w klasach IV – VI . Jolanta  Golanko  17 – 2018/2019
18. Historia VI „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej – dr Tomasz  Maćkowski 18 – 2018/2019
19. Język  angielski VI Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego : klasy IV – VI –Ewa Piotrowska , Tomasz  Sztyber 19 – 2018/2019
20.

 

Plastyka VI Program nauczania plastyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej „Do dziela”

J.Lukas , K.Onak

20 – 2018/2019
21.

 

Muzyka VI Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej Ï gra muzyka”M. Gromek , G. Kilbach 21 – 2018/2019
22. Technika

 

VI „Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4 – 6 szkoły podstawowe 22 – 2018/2019
23. Informatyka VI Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej „Lubię to !”

Michał Kęska

23 – 2018/2019
24.

 

Wychowanie fizyczne VI „Zdrowie – sport – rekreacja”. Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacyjnych.  II etap edukacyjny klasy IV – VI   szkoły  podstawowej. 24 – 2018/2019
25. Wychowanie do życia w rodzinie VI   25 – 2018/2019
26.

 

Biologia V ,

VII-VIII

Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna  Zdziennicka 26 – 2018/2019
27.

 

Chemia VII-VIII Program nauczania chemii  w szkole podstawowej autorstwa Teresy Okulnik i Marii Litwin 27 – 2018/2019
28.

 

Fizyka VII-VIII Program nauczania fizyki dla II etapu kształcenia w szkole podstawowej „Spotkanie z fizyką” Grażyna Francuz – Ornat , Teresa Kulawik 28 – 2018/2019
29.

 

Geografia V , VII-VIII Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa” Ewa Maria Tuz , Barbara Dziedzic 29 – 2018/2019
30.

 

Język niemiecki VII-VIII Program nauczania języka niemieckiego dla klasa VII – VIII szkoły  podstawowej 30 – 2018/2019
31 Edukacja dla bezpieczeństwa VIII Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma

31- 2018/2019
 

32

Wiedza o społeczeństwie VIII Program wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro” Barbara Furman 32 – 2018/2019
33. Doradztwo zawodowe VII – VIII   33 – 2018/2019
34. Religia I – III AZ-1-01/10 Klasy 1-3 SP – W drodze do Wieczernika 34 – 2018/2019
35. Religia IV – VI Klasy 4-6 SP – Poznaję Boga i w Niego wierzę, nr AZ-2-01/10 35 – 2018/2019
36. Religia VII-VIII Pójść za Jezusem Chrystusem, nr AZ-3-01/10  36 – 2018/2019