TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że  comiesięczne indywidualne   spotkania  rodziców  z  nauczycielami  będą  odbywały  się  w bieżącym  roku  szkolnym w ostatnim  tygodniu  danego miesiąca ,  w godzinach 17:00 – 18:00 . Dokładne terminy spotkań  podane poniżej.

Chcemy rozmawiać na temat bieżących ocen uczniów i ich postępów w nauce, ale zależy nam także na włączeniu się Państwa w działania naszej szkoły. Wychowawcy zapraszają Państwa do swoich klas. Pozostali uczący nauczyciele oczekują  na  Państwa w pokoju nauczycielskim .

Zapraszam Państwa serdecznie

 

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ :

12.09.2016        – ZEBRANIE  OGÓLNE

07.11.2016

05.12.2016    

12.01.2017        –  ZEBRANIE  OGÓLNE           /   ZMIANA   TERMINU    z  13.01.  na         12.01.2017  /

07.03.2017

24.04.2017

05.06.2017        –  ZEBRANIE  OGÓLNE