Zebranie z rodzicami

27  maja  od  godziny  17:00   odbywają  się  odbędą  się  comiesięczne   spotkanie  rodziców   z  nauczycielami  .

Także   o  godzinie  17:00  zapraszam   przedstawicieli   Rady  Rodziców  , na  zebranie  dotyczące  organizacji  dnia  dziecka , “Święta  Szkoły”  oraz  zakonczenia  roku  szkolnego2012 / 2013 .