HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023 / 2024

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023 / 2024 

01.09.2023                   UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

23-31.12.2023              ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

15.01.2024                  KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 

20.01-11.02.2024          FERIE  ZIMOWE 

28.03-02.04.2024          WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

14-16.05.2024              EGZAMINY ÓSMOKLASISTY 

21.06.2024                   ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 

ŚWIĘTA  PAŃSTWOWE, KOŚCIELNE ORAZ DNI DODATKOWO WOLNE USTALONE W NASZEJ SZKOLE:

01.11.2023             WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

11.11.2023              ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI 

06.01.2024            ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

29.04.2024          DZIEŃ DODATKOWO WOLNY OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

30.04.2024          DZIEŃ DODATKOWO WOLNY OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

01.05.2024            ŚWIĘTO  PRACY 

02.05.2024           ŚWIĘTO  FLAGI      DZIEŃ DODATKOWO WOLNY OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

03.05.2024           ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

30.05.2024           BOŻE CIAŁO

31.05.2024           DZIEŃ DODATKOWO WOLNY OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

20.06.2024           DZIEŃ DODATKOWO WOLNY OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH