2018.03.21 - wycieczka do Centrum Nauki i Techniki EC 1 w Łodzi