REKRUTACJA 2023 / 2024

Informacja Kuratorium Oświaty w Łodzi

Powyżej plik do obrania dla uczniów klasy 8 w związku z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych