KONKURS 'WIEM DUŻO, CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ"

 

KONKURS  WIEDZY OGÓLNEJ DLA UCZNIÓW  KLAS IV – VIII

“WIEM  DUŻO, CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ”

 

ORGANIZATOR :

SZKOŁA   PODSTAWOWA W BAŁDRZYCHOWIE

 

CELE  KONKURSU :

  • Rozwijanie zdolności uczniów i ich zainteresowań z zakresu edukacji językowej,

matematycznej, środowiskowej, muzycznej, ekologicznej oraz wiedzy ogólnej;

  • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności;.
  • Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji.
  • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.

 

KATEGORIE  WIEKOWE :

  • Uczniowie klas IV – VIII

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin realizowanych podczas edukacji z uwzględnieniem zakresu wymagań wykraczających poza podstawę programową nauczania

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU :

          W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII. Konkurs będzie przeprowadzany  w czasie ferii zimowych /04 – 17.01.2021 /,

Codziennie od poniedziałku 04.01.2021 do niedzieli17.01.2021 na stronie internetowej będzie prezentowana 1 runda konkursu. Każda runda będzie dotyczyła innej dziedziny wiedzy.

W każdej rundzie uczestnicy będą mogli zdobyć 30 punktów.

Odpowiedzi przesyłamy do następnego dnia do godziny 22:00 po ukazaniu się pytań,  na adres

e –mail: jarig5@wp.pl

          Klasyfikacja  punktowa będzie ukazywała się na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Do konkursu można przyłączyć się w każdej chwili.

 

TERMIN  NADSYŁANIA PRAC :

  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31.01.2021

 

Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac  nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.