SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W  BAŁDRZYCHOWIE

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA

W ROKU SZKOLNYM 2023/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p

 

 

PRZEDMIOT KLASA AUTOR , TYTUŁ , WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA PRZEZ MEN NUMER W ZESTAWIE
1. Wychowanie przedszkolne 0 Program nauczania w oddziale przedszkolnym „Nasze  przedszkole”  M. Kwaśniewska , W. Żaba – Żabińska 1 – 2023/2024
2.

 

Edukacja wczesnoszkolna I Program nauczenia dla klas 1-3 Ale to ciekawe! – autorki: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec 2 – 2023/2024
3. Edukacja  wczesnoszkolna II-III Program  nauczania edukacji wczesnoszkolnej „Gra  w  kolory”   Ewa   Stolaryczk   3 – 2023/2024
4. Język  angielski I – III Program  nauczania języka angielskiego w   klasach I – III 4 – 2023/2024
5.  

Język  polski

IV-VIII Nowe  słowa  na start” Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły  podstawowej  Dominika   Derlukiewicz

 

5 – 2023/2024
6. Matematyka IV-VIII „Matematyka z kluczem”  Program nauczania matematyki dla drugiego

etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Marcin Braun

6 – 2023/2024
7. Język  angielski IV-VIII Program  nauczania języka angielskiego dla II etapu  kształcenia w klasach

IV – VIII szkoły  podstawowej. Krystyna Niedźwiedź

7 – 2023/2024
8. Przyroda IV „Tajemnice przyrody” program nauczania przyrody w klasy IV szkoły  podstawowej – Jolanta Golanko 8 – 2023/2024
9. Historia IV-VIII Program nauczania historii w klasach IV – VIII  szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”  autorstwa Tomasza  Maćkowiaka 9 – 2023/2024
10. Plastyka IV-VIII Program  nauczania  plastyki w klasach IV – VIII szkoły  podstawowej „Do dzieła” J. Lukas , M. Ipaczyńska , K. Onak 10 – 2023/2024
11. Muzyka IV-VIII Program nauczania muzyki w klasach  IV-VIII  szkoły  podstawowej ”Lekcja muzyki” M. Gromek, G. Kilbach  11 – 2023/2024
12. Technika IV-VI Program nauczania techniki w klasach IV- VI   szkoły  podstawowej autorstwa Marty Łabęckiej i Lecha Łabeckiego 12 – 2023/2024
13. Informatyka IV-VIII Program nauczania informatyki w szkole  podstawowej „Lubię to !”

Michała Kęski

13 – 2023/2024
14 Wychowanie fizyczne IV-VIII Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu” Urszula Białek i Joanna Wolfart – Piech   14 – 2023/2024
15.

 

Biologia V – VIII Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna  Zdziennicka 15 – 2023/2024
16.

 

Chemia VII-VIII Program nauczania chemii  w szkole podstawowej autorstwa Teresy Okulnik i Marii Litwin 16 – 2023/2024
L.p

 

 

PRZEDMIOT KLASA AUTOR , TYTUŁ , WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA PRZEZ MEN
17.

 

Fizyka VII-VIII Program nauczania fizyki dla II etapu kształcenia w szkole podstawowej „Spotkanie z fizyką” Grażyna Francuz – Ornat , Teresa Kulawik 17 – 2023/2024
18.

 

Geografia V – VIII Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa” Ewa Maria Tuz , Barbara Dziedzic 18 – 2023/2024
19.

 

Język niemiecki VII-VIII Program nauczania języka niemieckiego dla klasa VII – VIII szkoły  podstawowej 19 – 2023/2024
20. Edukacja dla bezpieczeństwa VIII Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma

20 – 2023/2024
 

21.

Wiedza o społeczeństwie VIII Program wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro” Barbara Furman 21 – 2023/2024
22. Doradztwo zawodowe VII – VIII Program zajęć Doradztwo zawodowe 22 – 2023/2024
23. Religia I – III AZ-1-01/10 Klasy 1-3 SP – W drodze do Wieczernika 23 – 2023/2024
24. Religia IV – VI Klasy 4-6 SP – Poznaję Boga i w Niego wierzę, nr AZ-2-01/10 24 – 2023/2024
25. Religia VII-VIII Pójść za Jezusem Chrystusem, nr AZ-3-01/10  25 – 2023/2024
26. Wychowanie do życia w rodzinie IV – VIII Program WDŻ Teresy Król „Wędrując ku dorosłości” 26 – 2023/2024
27. Zajęcia rewalidacyjne II , IV Program zajęć rewalidacyjnych , 27 – 2023/2024
28. Zajęcia korekcyjno – kompenasacyjne I-III

IV – V