REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2023 / 2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024

do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem jest Gmina Poddębice

L .p Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.        Złożenie wniosku o przyjęciu do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 lutego 2023r.

do 08 marca 2023r.

do godz. 14:30

od 12 kwietnia 2023r.

do 17 kwietnia 2023r.

do godz. 14:30

2.        Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 15 marca 2023r.

do godz. 14:30

do 2 2kwietnia 2023r.

do godz. 14:30

3.        Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 24 marca 2023r.

do godz.14:30

 

do 24 kwietnia 2023r.

do godz.14.30

4.        Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 03kwietnia 2023r.

do godz.14:30

do 27 kwietnia 2023r.

do godz.14:30

5.        Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 12 kwietnia 2023r.

do godz.14:30

do 28 kwietnia 2023r.

do godz. 14:30

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY