REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2024 / 2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025

do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem jest Gmina Poddębice

L .p Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.        Złożenie wniosku o przyjęciu do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 lutego 2024r.

do 08 marca 2024r.

do godz. 14:30

od 08 kwietnia 2024r.

do 15 kwietnia 2024r.

do godz. 14:30

2.        Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 15 marca 2024r.

do godz. 14:30

do 22kwietnia 2024r.

do godz. 14:30

3.        Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 25 marca 2024r.

do godz.14:30

 

do 24 kwietnia 2024r.

do godz.14.30

4.        Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 05kwietnia 2024r.

do godz.14:30

do 26 kwietnia 2024r.

do godz.14:30

5.        Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 12 kwietnia 2024r.

do godz.14:30

do 29 kwietnia 2024r.

do godz. 14:30

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY