REKRUTACJA KLASA I 2024/2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025

 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Poddębice

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęciu do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r

do 29 marca 2024       o godz. 14:00

od 15 lipca 2024r.

do 19 lipca 2024r.

do godz. 14.00

2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 12 kwietnia 2024r.

do godz. 14:00

do 26 lipca 2024r.

do godz.14:00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 15 kwietnia 2024r.

do godz. 14:00

do 14 sierpnia 2024 r.

do godz. 14:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 15 kwietnia 2024r.

do 19 kwietnia 2024r.

do godz. 14:00

od 19 sierpnia 2024r.

do 23 sierpnia 2024r.

do godz. 14:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 26 kwietnia 2024r.

do godz. 14:00

do 30 sierpnia 2024r.

do godz. 14:00

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY 1