REKRUTACJA KLASA I 2023/2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024

 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Poddębice

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęciu do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2023 r

do 31 marca 2023       o godz. 14:00

od 17 lipca 2023r.

do 21 lipca 2023r.

do godz. 14.00

2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do 7 kwietnia 2023r.

do godz. 14:00

 

do 28 lipca 2023r.

do godz.14:00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 14 kwietnia 2023r.

do godz. 14:00

do 18 sierpnia 2023 r.

do godz. 14:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 17 kwietnia 2023r.

do 21 kwietnia 2023r.

do godz. 14:00

od 21 sierpnia 2023r.

do 25 sierpnia 2023r.

do godz. 14:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 28 kwietnia 2023r.

do godz. 14:00

do 31 sierpnia 2023r.

do godz. 14:00

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY 1