Kadra Pedagogiczna 2018/2019

KADRA   PEDAGOGICZNA – SP. BAŁDRZYCHÓW  ROK SZKOLNY 2018 / 2019

 

1. mgr Jarosław  Ignaczak Nauczyciel  dyplomowany Dyrektor  Szkoły

Wychowanie  fizyczne VII-VIII

2. mgr Beata  Staszczyk Nauczyciel  dyplomowany Wychowanie  przedszkolne

Klasa  0

3. mgr Maria Kalas-Grzybowska Nauczyciel  dyplomowany Edukacja wczesnoszkolna

Klasa  I

4. mgr Agata  Chołys Nauczyciel  dyplomowany Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II

5. mgr Sława Mikołajczyk Nauczyciel  dyplomowany Historia kl. IV – VIII

Zajęcia komputerowe kl. II – VIII

zajęcia techniczne klasy IV – VIII

Klasa IV – wychowawstwo

6. mgr Krzysztof Płoszyński Nauczyciel dyplomowany Matematyka kl. IV-VIII

Klasa V – wychowawstwo

7. mgr inż. Maria  Burska Nauczyciel dyplomowany Przyroda IV, Biologia V-VIII

Klasa  VI- wychowawstwo

8. mgr Małgorzata  Sowińska Nauczyciel  dyplomowany Język  polski kl. V-VIII

Klasa  VII –  wychowawstwo

9. mgr Edyta Klimkowska-Stempień Nauczyciel  dyplomowany Język  angielski  kl. 0 – VIII

Klasa VIII – wychowawstwo

10. mgr Agnieszka Andrzejewska Nauczyciel  dyplomowany Fizyka VII-VIII
11. mgr Agnieszka Kucińska – Antoniak Nauczyciel  dyplomowany WOS, EDB kl. VII-VIII
12. mgr Maciej Jankowski Nauczyciel  dyplomowany Wychowanie  fizyczne kl. IV-VI
13. Mgr Dorota Sowińska Nauczyciel  dyplomowany plastyka, muzyka kl. IV – VII
14. mgr Piotr   Chołys Nauczyciel mianowany Religia kl. 0 – VIII
15. mgr Beata Michalska Nauczyciel  dyplomowany Chemia kl. VII-VIII
16. mgr Magdalena Lefik Nauczyciel  dyplomowany Geografia kl. V-VIII
17. Agnieszka Lange – Kujawa Nauczyciel kontraktowy Język niemiecki kl. VII-VIII
18. mgr Stempień Katarzyna    Nauczyciel  dyplomowany Doradztwo zawodowe                   kl. VII-VIII
19. mgr Jadwiga Zydorczyk Nauczyciel  dyplomowany Biblioteka
20. mgr Agata Traczyk Nauczyciel  dyplomowany Zajęcia rewalidacyjne kl. I
21. mgr Renata  Meyer-Bramowska Nauczyciel  dyplomowany Wychowanie do życia w rodzinie
22. mgr Izabela  Marszałek Nauczyciel  mianowany Zajęcia  rewalidacyjno- wychowawcze