Kadra Pedagogiczna

KADRA   PEDAGOGICZNA – SP. BAŁDRZYCHÓW  ROK SZKOLNY 2014 / 2015

 

 

Jarosław  Ignaczak

Nauczyciel  dyplomowany

Dyrektor  Szkoły

Wychowanie  fizyczne

Beata  Sokolnicka

Nauczyciel  dyplomowany

Wychowanie  przedszkolone

Klasa  0

Maria Kalas-Grzybowska

Nauczyciel  dyplomowany

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa  III

Agata  Chołys

Nauczyciel  dyplomowany

Edukacja wczesnoszkolna  

Klasa I

Ewa   Kardaś

Nauczyciel   dyplomowany

Edukacja  wczesnoszkolna

Klasa II

Małgorzata  Sowińska

Nauczyciel  dyplomowany

Język  polski

 

Maria  Burska

Nauczyciel dyplomowany

Przyroda

Klasa  VI- wychowawstwo

Izabela  Grubska

Nauczyciel dyplomowany

Matematyka , biblioteka 

Klasa V – wychowawstwo

Piotr   Chołys

Nauczyciel  mianowany

religia

Justyna  Stachrowska

Nauczyciel  mianowany

Język  angielski  kl. I – VI

Klasa IV – wychowawstwo

 

Sława    Mikołajczyk

Nauczyciel  dyplomowany

Historia kl.IV – VI 

Zajęcia komputerowe kl. II -VI

zajęcia techniczne klasy IV – VI

 

Dorota   Sowińska

Nauczyciel mianowany

plastyka , muzyka klasy IV – VI 

Małgorzata    Sobańda

Nauczyciel  dyplomowany

Etyka   klasy IV – VI

Sztuka  kl. V -V I 

Renata  Meyer-Bramowska

Nauczyciel  dyplomowany

Wychowanie do życia w rodzinie

Izabela  Marszałek

Nauczyciel  kontraktowy

zajęcia  rewalidacyjno- wychowawcze 

 

     

Zastępstwo   w  okresie  zwolnienia  lekarskiego  za  Panią  Małgorzatę   Sowińska   Pani  Anna  Kowalska