"Szklanka mleka"

W   roku  szkolnym  2014 /2015  uczniowie  klas O – VI  biorą  udział   w  programie  “Szklanka mleka”

W  ramach  tego  projektu  dzieci  w  okresie   01.10.2014 -31.05.2015  otrzymują  kartoniki  mleka o poj. 0,25 l przez  2  dni  w  tygodniu.

Nasz  szkoła  na  mocy  umowy  otrzymuje  “Doskonałe mleko”  z  Okręgowej  Spółdzielni  Mleczarskiej  w  Kole

Program „Szklanka Mleka”

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł: