Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "ŚWIAT W BIAŁO - CZERWONYCH BARWACH"

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ŚWIAT W BIAŁO-CZERWONYCH BARWACH”
1. ORGANIZATOR – świetlica przy Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku, ul. Obywatelska 1,

2. UCZESTNICY KONKURSU – uczniowie klas I-III

3. CELE KONKURSU – – ukazanie otaczającego nas świata z elementami w barwach narodowych w roli głównej

– poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji obywatelskiej

– kształtowanie właściwych postaw patriotycznych

– rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych

– wyrażanie, poprzez fotografię, pozytywnych emocji i twórczej ekspresji

– kształcenie umiejętności fotograficznych, popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

– kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz spostrzegawczości i refleksu

– poznanie piękna państwa, miasta, najbliższej okolicy

4. Prace mogą przedstawiać SYMBOLE NARODOWE w różnych ujęciach, uroczystości ( państwowe , miejskie, szkolne,rodzinne), imprezy sportowe, tradycje, przedstawienia, zaaranżowane kompozycje lub scenki, ludzi, zabawy ruchowe, nasze zainteresowania, społeczności lokalne,portrety.

5. Jury będzie oceniać prawidłowość wykonanych fotografii, spostrzegawczość, trafność ujęcia, pomysłowość twórców oraz zgodność z tematem i zachowaniem kolorów odpowiadających barwom narodowym.

6. Każdy z uczestników może dostarczyć na konkurs do 3 fotografii.
7. Fotografie własne (autorskie) wykonane w kolorze, lecz bez obróbki komputerowej, powinny mieć format 15×21 cm lub większy. Prosimy o wywoływanie fotografii na fotograficznym papierze. Zdjęcia wydrukowane nie biorą udziału w konkursie.

8. Fotografie umieszczone w osobnych kopertach, (jedna koperta dla uczestnika), powinny zawierać kartę z następującymi informacjami: ( prosimy o naklejenie metryczki na odwrocie, gdyż bezpośredni opis na zdjęciu może pracę zniszczyć)
– Imię i nazwisko uczestnika, klasę, szkołę, dane kontaktowe (adres e-mail, nr. Tel)

9. Do każdej z prac powinna być dołączona zgoda rodzica (plik w załączeniu).

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem wymogów regulaminu. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

11. Prace konkursowe wraz z kartą informacyjną i zgodą należy dostarczyć do 24 kwietnia 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego ul. Obywatelska 1 80-259 Gdańsk 11. Laureaci oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły