Rada Rodziców

10 września 2013 została  wybrana  nowa  Rada  Rodziców  naszej  szkoły :

PRZEWODNICZĄCA                   –   Jadwiga  Cedrych – Brożek

z- ca PRZEWODNICZĄCEJ       –   Wioletta  Płusa

SKARBNIK                                      –  Magdalena  Gogulska

SEKRETARZ                                    – Anna  Włodarczyk

CZŁONKOWIE                                – Monika  Tomczyk , Beata  Rosik , Agnieszka  Gromadzka , Małgorzata  Wachela