"Rozpoznaj swoich nauczycieli" - zestaw III

 

Publikujemy  III  zestaw zdjęć  z  dzieciństwa    nauczycieli  uczących obecnie w Szkole  Podstawowej  w  Bałdrzychowie.

Zdjęcia   będą  oznaczone  numerami:

Odpowiedzi  według  wzoru:  do  numerków  wpisujemy  imię i nazwisko  nauczyciela

    11.  ……………………………………

    12.……………………………………….

    13. ……………………………………….

    14 ………………………………………..

Rozwiązania przysyłamy   na  adres  e – mail : jarig5@wp.pl    ewentualnie   sms  na  numer  telefonu: 694 48 30 71 

termin  zgłaszania  odpowiedzi na  zestaw  III  zdjęcia numery 5 -10   to 31.05.2020. 

 

W zestawie  III prezentujemy zdjęcia nauczycieli, którzy dotychczas nie byli prezentowani ” w zestawach I i II 

Powodzenia