TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

                Zawiadomienie   

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w comiesięczne indywidualne spotkania   rodziców  z  nauczycielami  będą  odbywały  się  w bieżącym  roku  szkolnym w ostatnim  tygodniu miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00 Dokładne terminy spotkań  podane poniżej .  Chcemy rozmawiać na temat bieżących ocen uczniów i ich postępów w nauce, ale zależy nam także na włączeniu się Państwa w działania naszej szkoły. Wychowawcy zapraszają Państwa do swoich klas. Pozostali uczący nauczyciele oczekują  na  Państwa w pokoju nauczycielskim .

Zapraszam Państwa serdecznie

 

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ :

 10.09.2015        – ZEBRANIE  OGÓLNE

27.10.2015

20.11.2015

29.01.2016        –  ZEBRANIE  OGÓLNE

19.04.2016

07.06.2016        –  ZEBRANIE  OGÓLNE