WAKACJE - WAŻNE INFORMACJE

8 lipiec 2024
Kategoria Aktualności
8 lipca 2024, Komentarze Możliwość komentowania WAKACJE – WAŻNE INFORMACJE została wyłączona

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE  WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO”

możliwości sprawdzenia przez rodziców organizatora wypoczynku w systemie bazy wypoczynku (https://wypoczynek.mein.gov.pl/).

Nadmieniam, że dodatkowo w systemie bazy wypoczynku, organizator ma możliwość wydrukowania potwierdzenia o zgłoszonym wypoczynku (odrębnie dla każdego turnusu) w celu upowszechnienia informacji o zgłoszonym turnusie, okazania rodzicom, innym zainteresowanym osobom oraz np. zamieszczenia dokumentu na swojej stronie internetowej do publicznej wiadomości.

Na stronie dostępny też jest zaktualizowany Poradnik, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące przygotowań do wyjazdów na wypoczynek. Są też określone obowiązki organizatorów wypoczynku, kierowników i wychowawców wypoczynku, a przede wszystkim informacje o obowiązku zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa.

Informacje zawarte są na poniższych stronach:

https://wypoczynek.mein.gov.pl/, na której znajduje się baza wypoczynku, „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, możliwość sprawdzenia autokaru „bezpieczny autobus”, itd.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2 zamieszczone są dodatkowe informacje, m.in. dla rodziców, organizatorów, które są niezbędne do prawidłowej organizacji wyjazdu dziecka i mają wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas wypoczynku.

Przekazuję przydatne informacje:

  • Serwis https://bezpiecznyautobus.gov.pl/ – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  • Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego. To system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.
  • Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych – https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych . Są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
  • Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452, z późn. zm.).

Komentarze zablokowane.