2016.04.06 - Pierwszoklasiści z wizytą w klasie 0

IMG_9374   IMG_9375   IMG_9376