WAŻNE DATY DLA UCZNIÓW KLASY VIII - REKRUTACJA 2022 DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

27 czerwiec 2022
Kategoria Aktualności
27 czerwca 2022, Komentarze Możliwość komentowania WAŻNE DATY DLA UCZNIÓW KLASY VIII – REKRUTACJA 2022 DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH została wyłączona

DRODZY ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BAŁDRZYCHOWIE.
TERMINARZ I HARMONOGRAM REKRUTACJI:
01.07.2022 – publikacja wyników egzaminu ósmoklasisty na https://wyniki.edu.pl
UCZNIOWIE, którzy nie odebrali haseł i loginów do logowania się na stronie – kontakt z dyrektorem szkoły.
08.07.2022 w godz. 10:00 -14:00 – odbiór zaświadczenia o wyniku egzaminu./ kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i oryginał /
08.07.-12.07 2022 do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty /kopie świadectwa i zaświadczenia zgodność z oryginałem / ewentualnie zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
19.07.2022 godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
19.07.godz.12.00 do 22.07.2022 r.do godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
25.07. 2022 – do godz. 12.00
Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
25.07 – 28.07.2022 Postępowanie uzupełniające – złożenie wniosku do szkoły
05.08.2022
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
05.08. godz. 12.00 do 10.08. 2022r. godz. 12:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w postępowaniu uzupełniającym.
11.08.2022 godz. 12:00
Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.

Komentarze zablokowane.