Regulamin konkursu „Matematyka i Pieniądze 2023”

13 listopad 2023
Kategoria Aktualności, Konkursy
13 listopada 2023, Komentarze Możliwość komentowania Regulamin konkursu „Matematyka i Pieniądze 2023” została wyłączona

Regulamin konkursu
„Matematyka i Pieniądze 2023”
w ramach projektu
Ogólnopolski konkurs edukacyjny Matematyka i Pieniądze 2023
I Podstawowe informacje
1) Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9,
20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228, NIP: 712-01-67-025.
2) Celem konkursu jest:
a. popularyzacja wiedzy dotyczącej zarządzania finansami osobistymi;
b. wzrost odpowiedzialności za osobiste decyzje finansowe;
3) Konkurs jest jednoetapowy.
4) Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
II Zgłoszenia
5) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i średnich
w wieku 13 – 19 lat.
6. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej. W formularzu należy podać następujące
dane:
6) Imię i nazwisko
b. Wiek
c. Nazwę oraz adres szkoły.
d. Adres e-mail uczestnika.
e. Imię nazwisko nauczyciela (opiekuna).
f. Numer tel. kontaktowego.
7) W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy
i wolontariusze Organizatora oraz członkowie ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod
opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
III Przebieg konkursu
8) Konkurs polega na odpowiedzi na 8 pytań z zakresu zarządzania budżetem domowym
i finansami, zawartych w krótkich filmikach, które będą publikowane w Internecie.
9) Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane na kanale YouTube Telewizji AM
(https://www.youtube.com/user/TelewizjaAM/) oraz na funage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku
(http://www.fb.com/akademiamlodziezowa/) regularnie, codziennie o godz. 20.00, począwszy od dnia
rozpoczęcia konkursu:
 Pytanie 1: 2023-11-20 20:00:00
 Pytanie 2: 2023-11-21 20:00:00
 Pytanie 3: 2023-11-22 20:00:00
 Pytanie 4: 2023-11-23 20:00:00
 Pytanie 5: 2023-11-24 20:00:00
 Pytanie 6: 2023-11-27 20:00:00
 Pytanie 7: 2023-11-28 20:00:00
 Pytanie 8: 2023-11-29 20:00:00
10) Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz (linki do formularzy
będą znajdować się pod opublikowanymi filmami w opisie). Wraz z przesłaną odpowiedzią system
automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu
uczestników przez komisję konkursową. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do
29.11.2023 r. do godz. 23:59.
11) Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe, które można wykorzystać w sklepach sieci Empik.
Przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych osób.
 I miejsce: karty podarunkowe o wartości 1000 zł
 II miejsce: karty podarunkowe o wartości 800 zł
 III miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł
12) Konkurs wygrywają te osoby, które wyślą poprawne odpowiedzi na wszystkie 8 pytań
w najkrótszym czasie.
13) Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za weryfikowanie odpowiedzi i
wskazanie zwycięzców.
14) Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie 8 pytań. Ranking
uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich
odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby z rankingu zdobędą pierwsze trzy miejsca w konkursie.
15) Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 04.12.2023 r. na stronie internetowej
konkursu oraz na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku.
16) Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.
IV Postanowienia końcowe
17) Dane osobowe.
a) Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS
0000094228.
b) W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię,
nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
c) Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz
niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród.
Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien
wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w
dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu:
akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.
18) Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl lub pod nr tel. 512
440 046.
19) We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu
w ramach projektu
Ogólnopolski konkurs edukacyjny Matematyka i Pieniądze 2023

I Podstawowe informacje
1) Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9,
20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228, NIP: 712-01-67-025.
2) Celem konkursu jest:
a. popularyzacja wiedzy dotyczącej zarządzania finansami osobistymi;
b. wzrost odpowiedzialności za osobiste decyzje finansowe;
3) Konkurs jest jednoetapowy.
4) Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
II Zgłoszenia
5) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i średnich
w wieku 13 – 19 lat.
6. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej. W formularzu należy podać następujące
dane:
6) Imię i nazwisko
b. Wiek
c. Nazwę oraz adres szkoły.
d. Adres e-mail uczestnika.
e. Imię nazwisko nauczyciela (opiekuna).
f. Numer tel. kontaktowego.
7) W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy
i wolontariusze Organizatora oraz członkowie ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod
opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
III Przebieg konkursu
8) Konkurs polega na odpowiedzi na 8 pytań z zakresu zarządzania budżetem domowym
i finansami, zawartych w krótkich filmikach, które będą publikowane w Internecie.
9) Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane na kanale YouTube Telewizji AM
(https://www.youtube.com/user/TelewizjaAM/) oraz na funage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku
(http://www.fb.com/akademiamlodziezowa/) regularnie, codziennie o godz. 20.00, począwszy od dnia
rozpoczęcia konkursu:
 Pytanie 1: 2023-11-20 20:00:00
 Pytanie 2: 2023-11-21 20:00:00
 Pytanie 3: 2023-11-22 20:00:00
 Pytanie 4: 2023-11-23 20:00:00
 Pytanie 5: 2023-11-24 20:00:00
 Pytanie 6: 2023-11-27 20:00:00
 Pytanie 7: 2023-11-28 20:00:00
 Pytanie 8: 2023-11-29 20:00:00
10) Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz (linki do formularzy
będą znajdować się pod opublikowanymi filmami w opisie). Wraz z przesłaną odpowiedzią system
automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu
uczestników przez komisję konkursową. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do
29.11.2023 r. do godz. 23:59.
11) Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe, które można wykorzystać w sklepach sieci Empik.
Przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych osób.
 I miejsce: karty podarunkowe o wartości 1000 zł
 II miejsce: karty podarunkowe o wartości 800 zł
 III miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł
12) Konkurs wygrywają te osoby, które wyślą poprawne odpowiedzi na wszystkie 8 pytań
w najkrótszym czasie.
13) Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za weryfikowanie odpowiedzi i
wskazanie zwycięzców.
14) Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie 8 pytań. Ranking
uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich
odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby z rankingu zdobędą pierwsze trzy miejsca w konkursie.
15) Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 04.12.2023 r. na stronie internetowej
konkursu oraz na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku.
16) Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.
IV Postanowienia końcowe
17) Dane osobowe.
a) Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS
0000094228.
b) W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię,
nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
c) Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz
niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród.
Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien
wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w
dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu:
akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.
18) Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl lub pod nr tel. 512
440 046.
19) We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu

 

Komentarze zablokowane.