Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Regionalnego „Cudze chwalicie swego nie znacie”-  Nakręć film - #Poddębice

29 kwiecień 2024
Kategoria Aktualności, Konkursy
29 kwietnia 2024, Komentarze Możliwość komentowania Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Regionalnego „Cudze chwalicie swego nie znacie”-  Nakręć film – #Poddębice została wyłączona

Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Regionalnego

„Cudze chwalicie swego nie znacie”-  Nakręć film – #Poddębice

 

 1. Zasady konkursu:
 • Zapraszamy amatorów sztuki filmowej do udziału w kolejnej edycji naszego konkursu. Tematem konkursu jest krótkie video, pokazujące w pozytywnym świetle Poddębice jako atrakcje turystyczną, przedstawić w ciekawy sposób zabytki i atrakcje miasta.  Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w mediach SP1 Poddębice i Gminy Poddębice.
 • W konkursie biorą udział filmy wykonane indywidualnie ogólnodostępnym sprzętem (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub smartfonem), obrobione w dowolnym programie graficznym.
 • Minimalna długość filmu: 30sekund. Maksymalna długość: 2 minuty.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w dowolnej formie i postaci. Nadsyłając prace, autor wyraża zgodę na jej późniejsze rozpowszechnianie przez organizatora konkursu . Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Autor filmu bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez niego zapisów ustawy o prawie autorskim.
 • Do każdej pracy należy dołączyć fotokopię FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:   imię i nazwisko uczestnika, klasa, imię i nazwisko, email , opiekuna, nazwa programu , zgoda na publikację pracy  i przetwarzanie danych osobowych
 • Filmy należy przesłac w terminie do 12 maja 2024r.  przesłać  na adres:   lady1@poczta.onet.pl  
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 maja 2024r.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie 🙂   Renata Olczyk

 

 

 ZGŁOSZENIE PRACY

DO  X POWIATOWEGO KONKURSU REGIONALNEGO

„CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE”-  

Nakręć film – #Poddębice

 1. Tytuł pracy

………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Imię i nazwisko ucznia  i   klasa

………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna pracy)

………………………………………………………………………………………………………………….

tel…………………..                       e-mail………………………………………………

 1. Dane i tel. szkoły: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwa programu, w którym wykonano i obrobiono film

……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Udzielam nieodpłatnie licencji niewyłącznej do filmu zgłoszonego do konkursu oraz zobowiązuję się do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich na Organizatora Konkursu

                              

Data:                                                       Podpis rodzica/opiekuna:

Komentarze zablokowane.