"Bezpieczna przerwa"

               W II półroczu szkole koło PCK przeprowadziło akcję „Bezpieczna przerwa”, w ramach której w miesiącu marcu odbyły się dwie przerwy w ciszy, podczas których uczniowie chodząc w parach nosili, wykonane przez siebie, plakaty promujące ciszę. Zapoznano uczniów z nowym regulaminem szatni. Regulamin ten został oprawiony i powieszony w widocznym miejscu.

       

Ponadto, w klasach IV-VI przeprowadzono godziny wychowawcze w formie debat klasowych na temat:

klasa IV – „Grzeczność na co dzień”

klasa V – „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”

klasa VI – „Nie zamykaj oczu – przemoc jest zła”.

Efektem debat było wykonanie plakatów, które zostały zaprezentowane  na szkolnym korytarzu.

Z kolei uczniowie klas młodszych przygotowali specjalne znaki:

klasa I – znak zakazujący biegania podczas przerw na korytarzach;

klasa II – znak promujący ciszę i zakazujący hałasowania;

klasa III – znak nakazujący reagowania na zło i agresję podczas przerw.

          

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Serdecznie dziękujemy klasom i ich wychowawcom za włączenie się do akcji.

 

Szkolne koło PCK