INFORMACJA DLA KLASY VIII - REKRUTACJA

UCZNIOWIE   KLASY   VIII 

 

Na  stronie  internetowej  Kuratorium  Oświaty  w  Łodzi  znajdziecie informacje  dotyczace  rekrutacji  do  szkól  ponadpodstawowych  w  rok  szkolnym 2020/2021 

STRONA  INTERNETOWA   KURATORIUM  OŚWIATY   W  ŁODZI 

www.kuratorium.lodz.pl

 

szukamy  zakładki  : Szkoły  i  organy  prowadzące     następnie                 Rekrutacja  do  szkół 

 

Zamieszczono  tam  :

  • Zmiany terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na  rok  szkolny 2020/2021
  • Komunikat dyrektora  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie harmonogramu przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty
  • Zasady rekrutacji dla absolwentów klas VIII  szkół  podstawowych
  • Zarządzenie ŁKO w  sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
  • Informator szkolny  na  rok szkolny 2020/2021