Rok szkolny 2012 - 2013

W  roku  szkolnym  2012/2013    uczniowie  klas I – III  biorący  udział    w  programie “Owoce  w  szkole”  otrzymują  owoce , warzywa ,

soki owocowe i warzywne  dostarczane  przez  firmę  “Bracia Ledzion ”  z  Łodzi.

W  II  półroczu  zgodnie  z   § 9 ust. 1 oraz ust. 1a ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 wynosi 23.

Oznacza to, że w przez 10 wybranych tygodni w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 każde dziecko uczestniczące w programie „Owoce w szkole” będzie otrzymywało:

  • przez 3 tygodnie – po 3 porcje owocowo-warzywne w tygodniu,
  • przez 7 tygodni – po 2 porcje owocowo-warzywne w tygodniu.