"ROZPOZNAJ SWOICH NAUCZYCIELI" ETAP IV

 

Publikujemy  IV i ostatni   zestaw zdjęć  z  dzieciństwa    nauczycieli  uczących obecnie w Szkole  Podstawowej  w  Bałdrzychowie.

Zdjęcia   będą  oznaczone  numerami:

Odpowiedzi  według  wzoru:  do  numerków  wpisujemy  imię i nazwisko  nauczyciela

    15.  ……………………………………

    16.……………………………………….

    17. ……………………………………….

    18 ………………………………………..

    19. ……………………………………….

   20. ……………………………………….

   21. ……………………………………….

   22. ………………………………………

   23. ………………………………………

 

 

Rozwiązania przysyłamy   na  adres  e – mail : jarig5@wp.pl    ewentualnie   sms  na  numer  telefonu: 694 48 30 71 

termin  zgłaszania  odpowiedzi na  zestaw  IV  zdjęcia numery 15 -23   to 07.06.2020.