TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w comiesięczne indywidualne spotkania   rodziców  z  nauczycielami  będą  odbywały  się  w bieżącym  roku  szkolnym w ostatnim  tygodniu miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00 Dokładne terminy spotkań  podane poniżej .  Chcemy rozmawiać na temat bieżących ocen uczniów i ich postępów w nauce, ale zależy nam także na włączeniu się Państwa w działania naszej szkoły. Wychowawcy zapraszają Państwa do swoich klas. Pozostali uczący nauczyciele oczekują  na  Państwa w pokoju nauczycielskim .

Zapraszam Państwa serdecznie

 

 

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ :

08.09.2017 – ZEBRANIE  OGÓLNE

24.10.2017

12.12.2017

26.01.2018 – ZEBRANIE  OGÓLNE

14.03.2018

25.04.2018

23.05.2018 –     ZEBRANIE  OGÓLNE