Witamy na stronie internetowej

Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

01/06

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany

Czytaj więcej

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

18/05

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna Organizacja zajęć w szkole podstawowej: Od

Czytaj więcej

Wzowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

17/05

Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne

Czytaj więcej

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

13/05

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów

Czytaj więcej

PRACA SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ.

26/04

W okresie czasowego ograniczenia funkcjo wania szkół, wszelkie sprawy, problemy, wiadomości przekazujemy : TELEFONICZNIE

Czytaj więcej

TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTÓW

26/04

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się

Czytaj więcej